Kontakt

biuro@nergis.pl

Mob. 668 488 777
Tel. 22 398 78 33

serwis@nergis.pl

zgłoszenia reklamacyjne,
serwis

sprzedaz@nergis.pl

zamówienia

*Firma nie prowadzi sprzedaży detalicznej

Nergis SP. Z O.O. S.K.A

Al. KEN 18 lok. 4B
02-797 Warszawa

NIP 1231320320
REGON 364824035
KRS 0000625485

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.