Rodo

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) w związku z tym przesyłamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą na Ulicy Ludowej 17 lok. U1, 00-780 Warszawa , dalej zwana „Administratorem”.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 22 398 78 33
albo pisząc maila na adres rodo@nergis.pl.

3. Administrator informuje, iż:
· Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania umowy, w tym reklamacji i gwarancji, oraz wysyłki informacji biznesowych przez Zarząd i pracowników Nergis Sp. z o.o. Sp.K.
· Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO1
· Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
· Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora.

4. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
6) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu